Privacy Statement

Dit is het privacy statement van Norske Turist Service B.V. te Heemstede, handelend onder de naam Norske Noorwegen Reizen, handelsregisternummer 34383436. Dit reglement geeft u als gebruiker van deze website inzicht in de gegevens die Norske Noorwegen Reizen verwerkt bij uw bezoek aan deze webpagina’s, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de wijze waarop ze verwerkt worden.  Norske Noorwegen Reizen is te bereiken op de volgende manieren:

 • Via e-mail: ln.ek1721483237sron@1721483237ofni1721483237
 • Via telefoon: 023-5289856 (tijdens werkdagen van maandag t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur);
 • Post: Herenweg 64, 2101 ML Heemstede
 • Contactpersoon: De heer D.H. van Kooi

Norske Noorwegen Reizen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Links naar de websites van Derden

Op de website  zijn links naar websites van derden te vinden. U wordt na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde (hierna: “Derde Websites”). Op het gebruik van dergelijke Derde Websites is het privacyreglement van de betreffende derde van toepassing. U dient het privacyreglement van deze derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens. Norske Noorwegen Reizen is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van deze Derde Websites.

Cookies

Functionele cookies

Teneinde gebruikers van de website in staat te stellen gebruik te kunnen maken van de volledige functionaliteit van de website, plaatst Norske Noorwegen Reizen kleine hoeveelheden informatie (cookies of vergelijkbare technologieën) op de door haar gebruikers gebruikte randapparatuur (zoals een laptop, tablet, telefoon) dan wel leest Norske Noorwegen Reizen informatie af zoals deze zich bevindt in de browserinstellingen op de randapparatuur van haar gebruikers.

Norske Noorwegen Reizen maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening dan wel het tonen van de gevraagde website en de bijbehorende functionaliteit. Voorbeelden van dergelijke cookies zijn ‘load balancing’ cookies en cookies ter herinnering van de taalvoorkeur van de gebruiker tijdens de browser sessie.

Bewaartermijn

Norske Noorwegen Reizen bewaart uw persoonsgegevens die zij heeft verkregen door middel van het gebruik van functionele cookies niet langer dan de betreffende browser sessie. De door Norske Noorwegen Reizen gehanteerde cookies zijn weergegeven op de volgende cookie-pagina.

Analytische cookies

Norske Noorwegen Reizen maakt gebruik van analytische cookies teneinde het gebruik van de website en diensten te kunnen analyseren. Analytische cookies geven Norske Noorwegen Reizen informatie over het gebruik en navigatie binnen de website. Deze informatie helpt Norske Noorwegen Reizen om de indeling van de website te verbeteren om deze beter af te stemmen op de behoeftes van haar gebruikers, trends te analyseren en navigatie binnen de website te verbeteren. De informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, wordt verstrekt aan Heinosoft te Delfgauw en Web Whales te Den Haag, teneinde deze in staat te stellen het gebruik dat wordt gemaakt van de website te evalueren en statistische rapporten daarvan op te stellen die alleen aan ons worden verstrekt.

Google Analytics

Norske Noorwegen Reizen maakt gebruik van Google Analytics cookies teneinde het gebruik van de website en diensten te kunnen analyseren. Norske Noorwegen Reizen heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics. Hierbij is ervoor gekozen slechts een deel van uw IP-adres te registreren en worden gegevens niet gedeeld met andere diensten van Google Inc. Google Analytics cookies geven Norske Noorwegen Reizen informatie over het gebruik en navigatie binnen/tussen Norske Noorwegen Reizen en/of diensten. Deze informatie helpt Norske Noorwegen Reizen om de indeling van de website en diensten te verbeteren, om deze beter af te stemmen op de behoeftes van haar gebruikers, trends te analyseren en het traceren van navigatiegedrag. De informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, wordt verstrekt aan Google Analytics teneinde deze in staat te stellen het gebruik dat wordt gemaakt van de website en/of diensten te evalueren en statistische rapporten daarvan op te stellen. Meer informatie over het gebruik door Google Analytics van de aan haar verstrekte informatie kan worden gevonden in de Privacy Policy of Google Analytics.

Niet-functionele cookies

Norske Noorwegen Reizen heeft de voorafgaande toestemming nodig van u alvorens gebruik te mogen maken van niet-functionele cookies. U kunt daartoe uw toestemming geven door de daarvoor bestemde mededeling op de website aan te vinken.

 1. Cookies ter optimalisatie van het gebruiksgemak worden gebruikt om u als bezoeker van de website te kunnen voorzien van gebruikersgemak. Nadat de browser sessie is afgelopen wordt uw:
 • naam, adres en e-mail adres  bewaard indien u dit ingevuld heeft bij het invullen van een brochure aanvraag, offerte aanvraag of het contactformulier.
Toestemming niet-functionele cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de Help-functie van uw browser.

Social media cookies

Op de website zijn zogenaamde social media-knoppen opgenomen van Facebook, Twitter, Pinterest en Google+. Met behulp van deze social media-knoppen kunt u artikelen op de website delen met anderen via uw eigen social media account. Als u op een social media-knop klikt, kan door de betreffende social media dienst één of meerdere cookies ter herkenning van u worden geplaatst. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van uw persoonlijke social media account. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de betreffende voorwaarden van die social media dienst van toepassing. Het privacyreglement van Norske Noorwegen Reizen is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media diensten. Zie ook onder het kopje ”Links naar websites van Derden”.

Geanonimiseerde gegevens

Indien de gegevens zijn geanonimiseerd kunnen de gegevens eventueel langer bewaard worden door Norske Noorwegen Reizen. Geanonimiseerd wil zeggen dat de gegevens ontdaan worden van elementen die het mogelijk maken om te weten dat de gegevens betrekking hebben op u.

Communicatie

Vragen en verzoeken

Wanneer Norske Noorwegen Reizen e-mail of andere berichten van u ontvangt met vragen of verzoeken gericht aan Norske Noorwegen Reizen, zullen we die berichten gebruiken om en zolang nodig om:

 1. uw vragen te verwerken/uw verzoeken te beantwoorden (gebruikerscommunicatie); en
 2. op basis van ons gerechtvaardigd belang te kunnen aantonen dat en hoe op uw verzoek is gereageerd. In het geval u een klacht indient over de afhandeling van uw verzoek, kan Norske Noorwegen Reizen door de Autoriteit Persoonsgegevens worden verzocht om aan te tonen of en hoe op verzoeken is gereageerd.
Bewaartermijn

Zodra uw persoonsgegevens in uw bericht en het antwoord daarop voor de hierboven (in de vorige alinea) genoemde doeleinden niet meer nodig is, worden de persoonsgegevens gewist.

Geanonimiseerde gegevens

Indien de gegevens zijn geanonimiseerd kunnen de gegevens eventueel langer bewaard worden door Norske Noorwegen Reizen. Geanonimiseerd wil zeggen dat de gegevens ontdaan worden van elementen die het mogelijk maken om te weten dat de gegevens betrekking hebben op u.

Andere beoogde ontvanger

Berichten die Norske Noorwegen Reizen van u ontvangt met een vraag of verzoek voor een klant van Norske Noorwegen Reizen zullen door ons worden doorgezonden aan de betreffende klant indien en voor zover voor Norske Noorwegen Reizen duidelijk is aan welke klant de vraag of het verzoek gericht is. Norske Noorwegen Reizen kan uw contactgegevens en naam uit het toegezonden bericht gebruiken om nadere informatie op te vragen die nodig is voor de beoordeling van de beoogde ontvanger van het door u aan ons toegezonden bericht.

Nieuwsbrieven

Indien u uw toestemming aan ons hebt gegeven voor het toesturen van onze nieuwsbrief, zullen wij uw voornaam, evt. tussenvoegsel, achternaam en e-mailadres gebruiken om deze toe te sturen. Elke nieuwsbrief die u ontvangt, biedt u de mogelijkheid om u uit te schrijven van de nieuwsbrief van Norske Noorwegen Reizen. Als u gebruik maakt van de mogelijkheid om de nieuwsbrief niet meer te ontvangen, zal Norske Noorwegen Reizen registreren dat u zich voor de nieuwsbrief hebt afgemeld. Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Geanonimiseerde gegevens

Indien de gegevens zijn geanonimiseerd kunnen de gegevens eventueel langer bewaard worden door Norske Noorwegen Reizen. Geanonimiseerd wil zeggen dat de gegevens ontdaan worden van elementen die het mogelijk maken om te weten dat de gegevens betrekking hebben op u.

Delen met Derden

Norske Noorwegen Reizen deelt in de volgende gevallen uw persoonsgegevens met derden:

 • Met onze verwerkers teneinde de aan hen opgedragen (deel van de) dienstverlening uit te voeren. Deze derden mogen de gegevens alleen verwerken in opdracht van ons en we vereisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacy statement en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging. Onze huidige verwerkers zijn accommodatieverschaffers, vliegtuigmaatschappijen, autoverhuurbedrijven, busmaatschappijen, rederijen, inkomende touroperators, alsmede postverwerkingsbedrijven, webbureaus en reclamebureaus. Verwerkers kunnen gevestigd zijn in zowel Nederland als Noorwegen.
 • Aan bevoegde rechters, toezichthouders of andere officiële instanties als we te goeder trouw van oordeel zijn dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken, of verstrekking van de door hen gevraagde gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving, noodzakelijk is in het kader van een rechterlijke procedure of om te voldoen aan een afdwingbaar verzoek van de betreffende officiële instantie;
 • Aan externe IT-deskundigen en/of beveiligingsbureaus als we te goeder trouw van oordeel zijn dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken of verstrekken van de door hen gevraagde gegevens noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigd belang om fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen;
 • Aan een onderneming waarmee Norske Noorwegen Reizen fuseert, of aan wie sommige of alle van zijn bedrijfsmiddelen worden verkocht of aan een onderneming die Norske Noorwegen Reizen overneemt. Wij zijn van oordeel dat we een gerechtvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te verstrekken aan zo’n onderneming;
 • Aan andere derden als we daartoe voorafgaand uitdrukkelijke toestemming van u hebben verkregen (‘informed consent’).

Beveiliging

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Norske Noorwegen Reizen treft gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

Norske Noorwegen Reizen verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overstemming met dit privacy statement. We blijven ons privacy statement met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens controleren om er zeker van te zijn dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken die zijn vereist om onze diensten te leveren of te verbeteren of die anderszins volgens dit beleid zijn toegestaan.

Vragen en klachtafhandeling

Mocht u vragen of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Norske Noorwegen Reizen, dan kunt u dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan Norske Noorwegen Reizen, op de volgende manieren:

 • Via e-mail:ln.ek1721483237sron@1721483237ofni 1721483237
 • Via telefoon: 023-5289856 (tijdens werkdagen van maandag t/m vrijdag van 10:00-17:00 uur);
 • Post: Postbus 456, 2100 AL te Heemstede
 • Contactpersoon: De heer D.H. van Kooi

Inzage, correctie en verwijdering persoonlijke gegevens en verzet

Norske Noorwegen Reizen spant zich te goeder trouw in om op uw verzoek:

 1. u te informeren over en inzage te verlenen in de persoonsgegevens die Norske Noorwegen Reizen van u verwerkt;
 2. de persoonsgegevens die Norske Noorwegen Reizen van u verwerkt te corrigeren als deze niet correct zijn;
 3. de persoonsgegevens die Norske Noorwegen Reizen van u verwerkt geheel of gedeeltelijk te verwijderen/wissen omdat:
  1. Norske Noorwegen Reizen de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor diens doel waarvoor Norske Noorwegen Reizen de persoonsgegevens heeft gekregen/verzameld;
  2. u uw toestemming om de persoonsgegevens te verwerken intrekt;
  3. u bezwaar maakt tegen de verwerking;
  4. de verwerking onrechtmatig is;
  5. Norske Noorwegen Reizen de persoonsgegevens moet wissen op basis van de wet.
 4. de verwerking van de persoonsgegevens die Norske Noorwegen Reizen van u verwerkt te beperken omdat
  1. gedurende de periode dat Norske Noorwegen Reizen controleert of de persoonsgegevens juist zijn waarvan u van mening bent dat ze onjuist zijn;
  2. de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de gegevens;
  3. Norske Noorwegen Reizen de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor diens doel waarvoor Norske Noorwegen Reizen de persoonsgegevens heeft gekregen/verzameld maar u verzet zich tegen het wissen; of
  4. gedurende de periode dat u wacht op een antwoord van Norske Noorwegen Reizen naar aanleiding van uw bezwaar tegen een verwerking dat is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Norske Noorwegen Reizen;
 5. de verwerking stop te zetten omdat u bezwaar heeft tegen de verwerking;
 6. de persoonsgegevens die Norske Noorwegen Reizen van u verwerkt te downloaden in digitale vorm;
 7. uw toestemming om de persoonsgegevens te verwerken in te trekken.
Bezwaar tegen direct marketing

Indien u bezwaar maakt tegen het (verder) ontvangen van elektronische direct marketing berichten, zal Norske Noorwegen Reizen, na in redelijkheid vastgesteld te hebben dat het verzoek van u afkomstig is, het verzoek inwilligen.

Intrekken toestemming

Hetzelfde geldt indien het verwerken van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming en u uw toestemming intrekt. Na intrekking van uw toestemming mogen uw persoonsgegevens – die worden verwerkt op basis van uw toestemming – niet langer meer worden verwerkt. Het intrekken van uw toestemming verandert niets voor de verwerking die al heeft plaatsgevonden voor de intrekking.

Na intrekking van uw toestemming mogen alleen nog functionele cookies worden gebruikt. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de gevraagde dienst te verlenen/gevraagde website te tonen. Andere cookies mogen na het intrekken van uw toestemming niet meer worden gebruikt. Het intrekken van uw toestemming verandert niets voor het gebruik van cookies die al heeft plaatsgevonden voor de intrekking.

Norske Noorwegen Reizen hoeft niet aan elk verzoek te voldoen. Norske Noorwegen Reizen kan uw verzoek weigeren indien:

 1. Norske Noorwegen Reizen het recht heeft om de verwerking voort te zetten;
 2. u het verzoek op onredelijke manier herhaalt;
 3. de afhandeling van het verzoek buitensporige technische inspanningen vergt;
 4. de privacy van anderen in gevaar zouden worden gebracht; of
 5. uw verzoek in praktische zin vrijwel onuitvoerbaar is (bijvoorbeeld als uw verzoek betrekking heeft op gegevens die worden bewaard op back-uptapes).
Afhandeling verzoek

Indien Norske Noorwegen Reizen zo’n verzoek van u ontvangt, zal Norske Noorwegen Reizen u vragen om uzelf te identificeren voordat we het verzoek inhoudelijk gaan beantwoorden en afhandelen. Dit om te voorkomen dat iemand zich voordoet als u; en over uw persoonsgegevens komt te beschikken of deze laat wijzigen.

Norske Noorwegen Reizen stuurt u een antwoord op uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek. Deze termijn kan verlengd worden indien uw verzoek complex is. Een weigering om uw verzoek geheel of deels in te willigen, zal Norske Noorwegen Reizen aan u uitleggen in haar antwoord. Ook een verlenging van de antwoord termijn, zal Norske Noorwegen Reizen aan u uitleggen.

Als u het niet eens bent met ons antwoord, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit persoonsgegevens van de lidstaat waarin u woont, in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Norske Noorwegen Reizen brengt u geen kosten in rekening voor het beantwoorden van uw verzoeken. Ook niet voor de verdere afhandeling daarvan.

Nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen Privacy Statement

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden aangepast, om bijvoorbeeld in lijn te brengen met de alsdan geldende wet- en regelgeving. Indien deze privacy statement wordt aangepast, zal dit aan u bekend worden gemaakt.

Laatste wijziging: 15 mei 2018