Colofon

Het copyright op de informatie op deze website berust bij Norske Noorwegen Reizen (Norske Turist Service B.V). Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Norske Noorwegen Reizen. Wij hebben de grootste zorgvuldigheid betracht om na te gaan of er op de gebruikte foto´s geen copyright rust. Voor zover dit wel het geval was, hebben wij de naam van de fotograaf vermeld bij de foto. Deze informatie wordt zichtbaar wanneer u op (een desktop apparaat) de betreffende foto aanklikt. Indien u meent dat er op een gebruikte foto of tekst uw copyright en/of portretrecht rust, e-mail ( ln.ek1721457293sron@1721457293ofni1721457293 ) ons dan direct, dan zullen wij deze meteen verwijderen. Derden die beeldmateriaal van Norske Noorwegen Reizen wensen te gebruiken dienen vooraf toestemming hiervoor te vragen.