Vragen & Antwoorden

1) Algemeen

1.1) Ik wil graag contact opnemen met Norske Noorwegen Reizen, op welke wijze kan dit?

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen;

 • Telefonisch via 023-528 98 56 
 • Per e-mail via info@norske.nl Vermeld bij voorkeur uw boekingsnummer.
 • Via het contactformulier op onze website.
 • Bezoek ons kantoor te Heemstede. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om u op een veilige en prettige manier te woord te kunnen staan in ons Noorwegenhuis. Wilt u ons bezoeken voor het boeken van een reis of een vrijblijvende offerte? Wij verzoeken u vriendelijk vooraf een afspraak te maken. Dit kan zowel telefonisch, per e-mail of via het contactformulier in te vullen. Eén van onze medewerkers zal op korte termijn telefonisch contact met u opnemen voor het maken van een afspraak.

2. Actuele reisinformatie

2.1 Hoe weet ik wanneer er weer vrij gereisd kan worden naar Noorwegen?

De Noorse overheid heeft op 24 juni jl. bekend gemaakt het Europees digitaal coronacertificaat (EUDCC) te accepteren voor binnenkomst in het land. Echter, op dit moment geeft de Noorse overheid de kleurcode oranje voor Nederland. Dit betekent dat reizigers met de Nederlandse nationaliteit alleen welkom zijn in Noorwegen op vertoon van een geldig (digitaal) coronacertificaat dat bewijst dat men “beschermd” is. Dit is alleen het geval indien men;

 • volledig tegen Covid-19 is ingeënt *, of
 • de afgelopen 6 maanden van Covid-19 is hersteld.

Een negatieve PCR-test volstaat op dit moment dus niet om naar Noorwegen te kunnen reizen.

*Er moet minimaal 1 week zitten tussen de datum waarop u de 2e vaccinatie heeft gehad en de datum van aankomst in Noorwegen óf, indien 1 vaccinatie volstaat, er dient minimaal 3 weken te zitten tussen de datum van vaccinatie en de datum van aankomst in Noorwegen.

Het is op dit moment nog te onduidelijk tot wanneer bovenstaande huidige maatregelen gelden. De Noorse overheid bekijkt per week of de besmettingscijfers in Nederland gedurende de laatste 2 weken onder de norm zijn en zullen aan de hand daarvan verder versoepelen of de huidige maatregelen continueren. De Noorse overheid bepaalt in de oneven weken of de kleurcode voor Nederlander kan veranderen van oranje naar groen. Voor de meest actuele reisinformatie adviseren wij u vriendelijk doch dringend de website NederlandWereldwijd in de gaten te houden. Ook de Noorse website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid toont uitgebreide informatie over covid-19 en het reizen naar Noorwegen. Op onze webpagina Geannuleerde Reizen kunt u nalezen welke vertrekken wij zelf hebben moeten annuleren.

2.2 Hoe kan ik een Europees (digitaal) coronacertificaat krijgen?

U kunt het certificaat activeren via de CoronaCheck-app. Download de app via de Apple App Store of de Google Play Store. In deze app kunt u vervolgens met uw gegevens een bewijs aanmaken in de vorm van een internationale QR-code. U kunt maar voor één persoon een bewijs in de CoronaCheck-app aanmaken. Iedere reiziger heeft dus een eigen telefoon met app nodig. Wij adviseren iedere reiziger naar Noorwegen naast de digitale versie op uw telefoon, ook altijd uw internationale QR-code te printen en in papieren versie mee te nemen. Heeft u bovendien het zgn. gele vaccinatieboekje? Neem deze voor alle zekerheid ook mee als extra aanvullend bewijs. Maar let op! Het Europese coronacertificaat (digitaal of geprint) is en blijft het enige toegestane reisbewijs om naar Noorwegen te reizen. 

2.3 Ik heb geen smartphone, hoe krijg ik mijn coronacertificaat?

U kunt de QR-code ook online aanmaken via een desktop computer en vervolgens printen. Heeft u geen computer? En kunt u niet geholpen worden door familie of vrienden om het coronabewijs uit te printen? Wat u kunt doen, hangt er vanaf of u heeft aangegeven dat u uw gegevens met het RIVM wilt delen. Of door wie u bent geprikt. U kunt in dit geval het beste telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 0800 – 1351. U wordt dan doorverwezen naar een speciale helpdesk. Daar kunt u met uw BSN en uw postcode een papieren coronabewijs aanvragen. Dit bewijs wordt per post opgestuurd. Houd er rekening mee dat dit 10 dagen kan duren.

3) Annulering

3.1) Ik heb een reis geboekt en ook een bijdrage betaalt voor het Calamiteitenfonds, waarom keert deze niet uit bij annulering van een reis ?

Het Calamiteitenfonds geeft geen dekking bij ziektes. Bij het opstellen van de regeling van het fonds in 1999 is er bewust voor gekozen om objectieve criteria vast te stellen op basis waarvan uitkeringen kunnen worden gedaan. Gekozen is voor molestsituaties of natuurrampen met als gevolg hetzij gevaar voor persoon en goed van de consument hetzij aangetaste infrastructuur.

Bij de oprichting van het fonds is wel bekeken of het mogelijk was om mens- en dierziektes onder de garantie te brengen. Dat bleek niet mogelijk, o.a. door het volgende:

 • De door de (lokale) overheid genomen maatregelen om verspreiding van de ziekte te voorkomen kunnen een belemmering zijn. Het aanpassen van een reis is hierdoor niet (zonder meer) mogelijk. Alleen dekking bieden op reisbeperkende maatregelen van overheden wekt verwarring op.
 • Klanten die in het gebied zijn kunnen al besmet zijn. Het Calamiteitenfonds is niet de organisatie die kan beslissen over repatriëring van mogelijk zieke klanten. Dat is een taak van de overheid. De overheid ter plaatse kan repatriëring tegenhouden, het kan immers de verspreiding van een ziekte (zoals het Coronavirus) bevorderen.
 • Ook speelt mee dat het Calamiteitenfonds niet voor elke individuele reiziger apart een besluit kan nemen. Een besluit van het fonds is bindend voor alle reizigers ter plaatse.

3.2) Ik heb een pakketreis geboekt, kan ik deze kosteloos annuleren in deze coronatijd?

De gehele situatie rondom het wereldwijd uitbreken van het Corona virus is voor zowel reizigers als reisondernemingen een gecompliceerde situatie. Omdat dit een unieke situatie is zonder duidelijke precedenten, geldt er geen standaard dekking vanuit de reis- en/of annuleringsverzekering, ANVR reizigersvoorwaarden of Calamiteitenfonds. Het kosteloos annuleren van uw reis is daarom niet zomaar mogelijk. Wilt u uw pakketreis preventief annuleren vanwege persoonlijke beweegredenen, dan gelden de annuleringsbepalingen vastgelegd in de ANVR Reizigersvoorwaarden en onze afwijkende annuleringsvoorwaarden.

4) Betaling

4.1) Moet ik de factuur van mijn geboekte reis, ondanks deze onzekere situatie, conform de betalingstermijn vermeld op de factuur betalen?

Norske Noorwegen Reizen is aangesloten bij het ANVR en hanteert hierbij de ANVR Reizigersvoorwaarden. Hierin staan de rechten en de plichten van de reiziger vertaald. Ook in de huidige Corona situatie heeft de reiziger een betalingsverplichting en zal aan de gestelde betalingstermijnen van zowel de aanbetaling als de restantbetaling moeten worden voldaan, zolang de reis niet officieel is geannuleerd.

5) Corona-voucher c.q reisvoucher met SGR-garantie

5.1) Wat is de corona-voucher c.q. reisvoucher met SGR-garantie?

Wanneer een reisonderneming uw pakketreis niet naar behoren uit kan voeren en daardoor genoodzaakt is uw pakketreis te annuleren, krijgt u normaal gesproken binnen 14 dagen uw geld terug. Door de massale annuleringen vanwege het coronavirus, heeft de reisbranche het momenteel ontzettend zwaar. Reisorganisaties zijn bij de annulering van een reis verplicht om de reissom aan de consument terug te betalen. Hierdoor kunnen reisorganisaties in financiële problemen komen met een faillissement tot gevolg. Om dit te voorkomen heeft de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) in samenwerking met de ANVR sinds 16 maart 2020 de corona-voucher c.q. reisvoucher met SGR-garantie in het leven geroepen.  Deze voucher mag worden uitgegeven tot en met 31 maart 2021, maar alleen voor reizen die;

 • onder SGR-garantie vallen;
 • die al in of voor 2020 zijn geboekt;
 • een vertrekdatum hebben vóór 30 april 2021, hierbij is rekening gehouden met max. 30 dagen annulering vanaf 31 maart 2021;
 • en die geannuleerd zijn of worden door de reisonderneming vanwege Covid-19.

5.2) Wat zijn de voordelen van de corona-voucher c.q reisvoucher met SGR-garantie?

Met de corona-voucher c.q reisvoucher met SGR-garantie kunt u de geannuleerde pakketreis op een later moment opnieuw boeken. Welke voordelen heeft de voucher nog meer?

 • Geldigheid

  De voucher heeft de geldigheid van één jaar na uitgifte van de voucher. De datum van uitgifte staat vermeld op de voucher. Voor de einddatum van de voucher moet u een nieuwe reis boeken. De reis zelf kan verder in de toekomst liggen. U hoeft dus niet binnen dat jaar te reizen. Norske Noorwegen Reizen hanteert een uiterlijke reisdatum vóór 31 december 2022.

 • Garantiedekking

  Heeft u de voucher geaccepteerd en komt de reisorganisatie in financiële problemen? Dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Het tegoed van de voucher is gedekt door de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Bij faillissement van de reisorganisatie krijgt u het geld, dat u heeft (aan)betaald voor de pakketreis, terug van het garantiefonds.

 • Waarde voucher

  De waarde van de voucher is gelijk aan het bedrag dat u voor uw reis heeft (aan)betaald. Als uw reis is geannuleerd vanwege het coronavirus en u heeft de reissom nog niet volledig voldaan, dan hoeft u de restantbetaling niet meer te voldoen. U krijgt een voucher met de waarde van de aanbetaalde reissom.

 • Reis boeken met de corona-voucher c.q reisvoucher met SGR-garantie

  Boekt u een nieuwe reis met de voucher en is deze reis goedkoper dan de waarde van uw voucher? Dan krijgt u het verschil terug van Norske Noorwegen Reizen. Bij een duurdere reis betaalt u het verschil bij of u boekt een andere reis voor dezelfde waarde als de voucher.

 • Voucher geaccepteerd? Later geld terugvragen kan!

  Heeft u de voucher geaccepteerd en wilt of kunt u hier om persoonlijke redenen toch geen gebruik van maken, dan heeft u recht op terugbetaling van de volledige waarde van de voucher. Let op, dit kan vanaf 6 maanden nadat u de voucher heeft geaccepteerd. Het is goed om te weten dat het de reisonderneming toegestaan is om tot uiterlijk 12 maanden na uitgiftedatum van de voucher zorg te dragen voor restitutie.

5.3) Mag ik de corona-voucher c.q reisvoucher met SGR-garantie ook weigeren?

Het is goed om te weten dat u de voucher niet hoeft te verzilveren voor een nieuw te boeken reis, maar ook kunt zien als garantie op terugbetaling van uw (aan)betaling indien u alsnog besluit de voucher niet te willen verzilveren in de vorm van een nieuwe reis, maar uw (aan)betaling toch gerestitueerd wilt hebben. Uiteraard hopen wij dat uw vertrouwen in onze organisatie zich mag uiten in het verzilveren van de voucher en wij u alsnog van dienst mogen zijn met het verzorgen van een mooie reis zodat u, weliswaar op een latere reisdatum, alsnog kunt gaan genieten van een prachtige reis!

5.4) Is de corona-voucher c.q reisvoucher met SGR-garantie persoonsgebonden?

De voucher is persoonsgebonden en mag derhalve niet overgedragen worden aan iemand anders. De voucher staat op naam van de hoofdboeker. De voucher is bovendien 1 jaar geldig na uitgifte van de voucher. U heeft dus een jaar lang de tijd om een nieuwe reis te boeken.

5.5) De corona-voucher c.q reisvoucher met SGR-garantie heeft een geldigheidsduur van 1 jaar, mag de vertrekdatum later zijn?

Ja, de reiziger mag na de vervaldatum van de voucher reizen. Enige voorwaarde is dat binnen de geldigheidsduur van 1 jaar geboekt moet worden.

5.6) Welke organisatie ondersteunt objectief gezien de corona-voucher c.q reisvoucher met SGR-garantie?

De Europese Commissie staat achter het initiatief van de reisbranche, SGR en ANVR om consumenten een voucher aan te bieden bij het annuleren van een pakketreis. De Commissie heeft een richtlijn opgesteld waar de voucher aan dient te voldoen. Zo stelt de Commissie de voorwaarde dat u na het accepteren van de voucher, de mogelijkheid moet krijgen om later uw geld (alsnog) terug te vragen als u toch geen gebruik wilt maken van de voucher. Ook moet de voucher u bescherming bieden bij een faillissement. De corona-voucher c.q reisvoucher met SGR-garantie voldoet aan deze voorwaarden, een goede keus dus!

6) Hurtigruten

6.1) Ik heb gekozen voor de Hurtigruten Future Cruise Voucher, waar kan ik de meest up-to-date info teruglezen?

De voorwaarden van deze voucher zijn na te lezen via deze link. In principe hanteert Hurtigruten een geldigheid van de voucher tot uiterlijk 31 december 2022. Mocht de huidige Covid-19 situatie aanleiding geven om de geldigheid van de voucher te verlengen, dan zal dit op de voorwaarden pagina van de Hurtigruten Future Cruise Voucher worden aangepast. Uiteraard zal Hurtigruten er alles aan doen om u in de gelegenheid te stellen uw reis uit te stellen wanneer de pandemie nog niet volledig onder controle is gebracht, zodat u op een later tijdstip alsnog kunt gaan genieten van uw voorgenomen Hurtigruten reis.

6.2) Welke maatregelen gelden er voor het maken van een Hurtigruten reis in deze (post)Corona tijd?

Het is goed om te weten dat Hurtigruten zorgvuldige hygiëne – en veiligheidsmaatregelen heeft genomen om u in de (post)coronaperiode op een onbezorgde manier de reis te kunnen laten maken. U kunt de uitgebreide informatie hier bekijken: Hurtigruten Hygiëne – en veiligheidsvoorschriften. Voor Hurtigruten Expeditie Zeereizen geldt er een aanvullende maatregel. Gaat uw Hurtigruten expeditie zeereis wel door, dan is het belangrijk om te weten dat het volledig gevaccineerd zijn een strenge voorwaarde is om de reis in 2021 te kunnen maken. Expeditie reizigers moeten ten minste 21 dagen voor inscheping aantonen dat ze volledig zijn gevaccineerd met een COVID-19-vaccin dat is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Vanaf 1 juli 2021 zijn deze goedgekeurde vaccins onder meer Comirnaty (BioNTech/Pfizer), Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca) en Janssen (J&J) vaccins.